Bingo Sør

Bingo Sør as er et datterselskap (100% eid) av IdrettsFinans as. IdrettsFinans er godkjent bingoentreprenør av
Lotteri og stiftelsestilsynet i Førde og driver sin bingovirksomhet gjennom Bingo Sør as. IdrettsFinans as er eid
av idretten i Aust-Agder.

Kontaktinformasjon og åpningstider:
Åpningstider: 10-19 (16)
Telefon: 913 36 345