Bingo Sør

Bingo Sør as er et datterselskap (100% eid) av Ivre as. Ivre as er godkjent bingoentreprenør av
Lotteri og stiftelsestilsynet i Førde og driver sin bingovirksomhet gjennom Bingo Sør as. Ivre as er eid
av idretten i Aust-Agder.

Kontaktinformasjon og åpningstider:
Mandag – Fredag
kl. 10.00 – 21.00
Lørdag kl. 11.30 – 15.45
Søndag/helligdag kl. 13.00 – 20.30
Nattbingo på onsdag fra 21.00-23.00
Telefon 40 62 22 96