Velkommen til senterkontoret på Stoa senter

Senterkontoret er til for Stoa Senteret sine leietakere og administrerer driften av hele senteret, men vi er også til for deg som kunde av senteret. Stoa senteret en del av Brave Gruppen sin portefølje, og er et selskap med fokus på små kjøpesentre på sørlandet. Brave Gruppen eier også selskapet Brave Bygg som er bolig og eiendoms relatert. Se mer på www.bravebygg.no

Senterkontoret drives under samme administrasjon som Fokussenteret i Grimstad, og senterledelsen er lokalisert der. Ønsker du å snakke med oss utenom når vi er innom Stoa senteret så treffer du senterleder og vaktmester på telefon og mail.

Velkommen til oss på Stoa Senteret

Adresse:

  • Stoaveien 6, 4848 Arendal
  • Telefon: 370 20 800
  • Email: post@stoa.no
  • Fakturaadresse:

  • Brave Stoa Forvaltning AS
  • Brave Stoa Forvaltning AS, C/O Råd og Bokføring AS, Postboks 185, 1501 MOSS
  • Fakturaene må merkes med ”STOA” og kan også sendes pr. epost til faktura@stoa.no eller som EHF-faktura.

Våre ansatte:

Vaktmester: Geir Peder
Mobil: 910 07786
E-post: vaktmester@stoa.no