Velkommen til Bingo Sør

BINGO SØR er fellesbetegnelsen på IdrettsFinans sin bingovirksomhet. IdrettsFinans er godkjent som bingoentreprenør av Lotteri og Stiftelsestilsynet i Førde og er en av ca 100 bingoentreprenører i landet.

Selskapet har drevet bingovirksomhet i Arendal siden ca 1980. For nærmere opplysningen om IdrettsFinans se egen hjemmeside.

Virksomheten til Bingo Sør framstår som en moderne bingovirksomhet, basert på en kombinasjon av tradisjonelle papirbaserte bingospill, og moderne databaserte spill der både interne nettverk i den enkelte hall, regionale nettverk (spill i link) og nasjonale nettverk (Lynbingo) som knytter sammen et 30-talls haller, er tatt i bruk.

Hva er klubbenes forpliktelser?

Klubber som spiller bingo hos Bingo Sør må underskrive en avtale med oss. Dere får tilgang til avtalen når brukernavn og passord er tildelt dere og dere er registrert på foreningsnettet. Avtalen forplikter klubben til å delta på 1 møte i året. Ut over det har klubben ikke praktiske oppgaver knyttet til avvikling av bingoen. Bingo Sør tar all økonomisk risiko, og tar ansvar for husleie, lønn, driftskostnader etc. Lotteritilsynet krever imidlertid regnskapsrapport 1 gang pr år. Alle lotteriverdige foreninger blir minnet om dette vanligvis i mars/april hvert år.

Velkommen til en hyggelig Bingo runde på Stoa

  • Telefon: 406 22 296
  • Åpningstid: Man - Fre: 10-20:30 og Lør: 12-17:30
    Søndag/ helligdag: 14-19:30
  • Ansatte: Aud, Torill, Glenn, May og Lillian
  • Besøk vår nettside